Η Zeno Capital, o επενδυτικός βραχίονας του family office του κ. Δημήτρη  Γεωργακοπούλου, εντάσσεται στην ευρύτερη οικογένεια του Helidoni Group. Το Helidoni Group δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το 2022, επενδύοντας σε εταιρείες με  εστίαση στους πυλώνες zero waste και zero emissions, ενώ παράλληλα συμμετέχει σε  VCs με αντίστοιχο προσανατολισμό και επίσης ενεργοποιείται στον κλάδο των ακινήτων  και του τουρισμού.

Ακόμη, ο κ. Αλέξης Ζητρίδης, ως σήμερα ανώτερο στέλεχος του ομίλου ΟΤΕ και μέλος  της ομάδας του Helidoni Group από το 2022, αναλαμβάνει καθήκοντα Managing Director.  

Ο κ. Γεωργακόπουλος δήλωσε: «Το rebranding σε Helidoni Group σηματοδοτεί την  δέσμευση μας για επέκταση και υποστήριξη του δυναμικού μας χαρτοφυλακίου. Η  ομάδα μας έχει στηρίξει με κεφάλαια και καθοδήγηση τα τελευταία δυο χρόνια 15 startup εταιρείες και projects αρχικού σταδίου. Είμαστε υπερήφανοι για την πρόοδο  των εταιρειών μας. Ενδεικτικά, το Q1 του 2024 η BlueLayer προσέλκυσε πάνω από 5 εκατομμύρια από διεθνείς επενδυτές, ενώ η Brite Solar ανακοίνωσε την ολοκλήρωση ενός γύρου χρηματοδότησης ύψους 8,6 εκατομμυρίων με τη συμμετοχή του New Energy Partners και του EIC.» 

Ο κ. Ζητρίδης δήλωσε: «Προχωράμε στην ανάπτυξη του Helidoni Group, πιστοί στην  στρατηγική μας για δημιουργία θετικού αντικτύπου στο περιβάλλον και την κοινωνία.  Διακρίνοντας τα πρώτα θετικά σημάδια στο χαρτοφυλάκιο μας, είμαστε πεπεισμένοι για  τις προοπτικές του ελληνικού οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας, ιδίως σχετικά με  την κυκλική οικονομία και την περιβαλλοντική καινοτομία. Αξιολογούμε διαρκώς νέες  ευκαιρίες και κλάδους που συνδυάζουν την βιωσιμότητα με την δημιουργία υψηλής  οικονομικής αξίας. Σύντομα μάλιστα θα ανακοινώσουμε νέες πρωτοβουλίες μας στον  κλάδο των βιοκλιματικών ακινήτων»